Σειρά κυριολεκτική μετάφραση,

NEON GENESIS EVANGELION
Επεισόδιο 1 ANGEL ATTACK

Translated Speech Script with some comments

Written by WADA Mitsuhiro (Wada-kun)
Σχόλια από τον WADA Mitsuhiro (Wada-kun)
Αναθεωρήσεις από τον Craig Green (gree6300@mach1.wlu.ca)
Αναθεώρηση Επίπεδο 1.3

Καλή διασκέδαση!

—-
ΑΝΟΙΓΜΑ τραγούδι

—–
Αυτό είναι μ.Χ. n. 2015.

—–

*A strange, γιγάντιο πλάσμα κρουαζιέρες υποβρύχια σε ένα εν καταδύσει πόλη

*A group of tanks with their cannon aimed at the city

—-

Ραδιόφωνο: Today at 12:30, κατάσταση ειδικής έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί
within Kanto and Chubu districts, γύρω περιοχή Tokai. Please
take refuge in the designated shelters. Επαναλαμβάνω… Today

#Tokai is the district between Tokyo and Nagoya. Kanto και Chubu
#contains Tokai and the large area north of it.

*All destination panels at the station show ‘All lines are out of
service’.

—–

*In a car, with someone driving

Misato: Why, of all times, Τον έχουν χάσει τώρα?!
What am I going to do?

#The Japanese below the photo of Shinji is his name ‘Ikari
#Shinji’, γραμμένο σε κατακάνα. Φορά ένα ομοιόμορφο, η οποία
#most junior high school students must wear in Japan. Του
#clothing in this episode seems a kind of them.

—–

*A boy is calling from a telephone booth

Phone: All normal lines are out of order due to the state of special
emergency.

Shinji: Εκτός λειτουργίας… Θα έπρεπε να είχα έρθει, δεν…

#The Traffic panel showsTokyo-3: 13km, Gotenba: 35km.” Gotenba
#is located at the foot of Mt. Fuji.

#You can see some handwriting on the photo. It says: “Dear
#Shinji-kun. I’m coming to meet you, so please wait for me.
#Attention to here! (στήθη)

Shinji: I may not be able to meet her. Can’t be helpedI’ll head to the
shelter.

*A sudden strong wind

Shinji: Uh…

Shinji: Ahh

*A gigantic creature walking

Shinji: Ahhh!

*Operational Display

#I wonder if the place where I think UN Force Headquarters in
#Tokyo-3 is the same place which I regard Nerv Headquarters.

#I’ll check it, but unfortunately I don’t yet have enough information
#to confirm it.

Female Voice: The identified moving object is still approaching
our position.

Male Voice: We have a visual image of the target. Μεταβιβάζοντάς την στα
main screen.

*Two men (Gendo and Fuyutsuki)

Fuyutsuki: It’s been 15 years

Gendo: Yes, σίγουρα.

Fuyutsuki: Angels.


TITLE


ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: 1

ANGEL ATTACK

* UN forces attack the Angel

Aircraft: All missiles hit the target!

Aircraft: Ahh!

* A UN aircraft crashed

Shinji: Ahh!

*Misato stops the car and opens the door

Misato: Sorry to have kept you waiting

Male Voice: Target is still intact. It’s continuing toward Tokyo-3.

Female Voice: It cannot be stopped by Air Force firepower.

*Missile attacks

*3 commanders of the UN force

Sub Commander Α: Total war! Commit all divisions at Atsugi and
Iruma Bases to the battle!

#Atsugi is the US base in Japan. Iruma είναι η ιαπωνική Air Defense
#Force’s base.

Sub Commander B: Hold nothing back! Destroy the target at any cost!

*Another missile attack, but no effect.

Sub Commander Α: Why?! That must have been a direct hit!

Sub Commander B: The tank battalion has been wiped out. Guided
missiles and cannon shells have no effect on it

Sub Commander Α: It’s useless! With such limited firepower, we can do
nothing!

*Gendo & Fuyutsuki

Fuyutsuki: So it’s protected by an AT-Field, όπως νομίζαμε?

Gendo: Yes. Normal weapons have no effect on Angels.

*A phone call

One of Cmdr: Understood, sir. I’ll deploy it as previously arranged.

—-

*The Angel is in the distance

*Misato looks through field glasses

Misato: Wait, it can’t beThey’re gonna use an N2 bomb?! Get down!

*A big explosion

—-

Sub Cmdr A: All right!

Sub Cmdr B: Sorry that we’ve left nothing for you to do.

Female Voice: Shock wave inbound!

—-

*Misato and Shinji near the overturned car

Misato: Are you all right?

Shinji: Yeah, but there’s something crunchy in my mouth.

Misato: That’s fine. Wellyou ready?

Misato: Here goes!

*They succeed in turning over the car.

Misato: Thanks a lot. Good job.

Shinji: Εσείς, too, Katsuragi-san

Misato: Call me Misato. Please to meet you, Ikari Shinji-kun.

Shinji: Me, too.

—-

CMdR-in-Chief: Condition of target?

Female Voice: Undetermined due to radio wave interference.

Sub Cmdr A: It was such a massive explosion, it must have been destroyed.

Male Voice: Sensors again operational.

Female Voice: An energy reaction at the center of the explosion!

Sub Cmdr A: What the hell?!

Male Voice: Visual image restored.

Commanders: Oh…!

Sub Commander B: That was our trump card

CMdR-in-Chief: Unbelievable

Sub Cmdr A: It’s a monster!

*Angel regenerating itself

*Misato drives her broken car while making a phone call

Misato: Sure. Don’t worry. προστασία του είναι ο πρωταρχικός μου στόχος.
Prepare a train car for usa linear one, παρακαλώ. Right. It
was my idea to meet him, so I’ll take full responsibility
for him. ‘Bye.

Misato (σκέψη): This is terrible! I just finished restoring my
carIt’s a wreck now

Misato (σκέψη): 33 loan payments leftAnd the repair costs…!

Misato (σκέψη): Even worse, my only good clothes have been ruined

Shinji: Misato-san

Misato (σκέψη): And I was in such a good mood! Damn

Shinji: Excuse me, Misato-san…?

Misato: Eh, τι?

Shinji: You sure it was all right to do that?

*Batteries which she seems to have stolen

Misato: Ah, it’s fine, it’s fine. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης… We
can’t do anything if the car doesn’t run.
Anyway, I AM an international officer, even if I don’t seem
like it.

Shinji: That doesn’t seem like a very good excuse.

Misato: Βαρετό παιδί. Your expression’s blank, so unsuited to your
pretty face.

Shinji: You think so…?

Misato: Hmm, are you angry? Συγνώμη, I’m sorry. It’d only be natural because
you’re a boy.

Shinji: You’re childish for your age, aren’t you?

*Misato drives the car roughly

*Injured Angel stands in the plain

Fuyutsuki: It’s regenerating itself, as expected.

Gendo: If it didn’t, it would be useless as an independent weapon.

Cmdr: Ohhh

Fuyutsuki: Oh, I’m impressed. It can also amplify its own functions.

Gendo: In addition, it has gained intelligence.

Fuyutsuki: The next invasion is only a matter of time.

—-

*A car-transport train departing from the station

Announce: The gate is closing. Attention, παρακαλώ. The train is about
to depart. This train

Shinji: The special agency Nerv?

Misato: Yes, a secret organization directly attached to the United
Nations.

Shinji: It’s the one my father belongs to.

Misato: Yeah, well. Do you know what he does?

Shinji: It’s an important job protecting the human race, or so my teacher
said.

—-

*Gendo standing before the 3 commanders of the UN force in Nerv
Headquarters

CMdR-in-Chief: You have command of this operation from this point
on. We’ll observe how you handle the situation.

Gendo: Yes, sir.

Sub Cmdr B: Ikari-kun, considering our available weaponry, I must admit
that we have no effective defense against the target.

CMdR-in-Chief: And you are confident of defeating it?

Gendo: It’s for that reason Nerv exists.

CMdR-in-Chief: We expect much from you.

#UN Commanders disappear.

Female Voice: No change in target.

Male Voice: Present effective rate of interception is 7.5 %.

Fuyutsuki: The U.N. Troops can’t help us. What are you going to do?

Gendo: I’ll activate Evangelion Unit-01.

Fuyutsuki: Unit-01? But we have no pilot.

Gendo: No problemanother is being delivered.

—-

*Shinji and Misato in her car on the car train

Shinji: Are we going to meet my father?

Misato: Well, yes, we are.

Shinji: Father

Misato: Ah, right, did your father give you an ID?

Shinji: Oh, yeah.

Shinji: Here.

Misato: Thanks!

#Japanese on the top of the paper is ‘Ikari Shinji’. The one at
#the bottom is ‘Come! Ikari Gendo’.

Misato: Then, διαβάστε αυτό.

#’Top Secretis on Misato’s side. ‘Welcome to Nervis on
#Shinji’s side.

Shinji: It’s about my father’s workIs there something for me to do?

Shinji: I’m not surprised. He won’t write to meunless he wants me for
something.

Misato: I know. You find him cold
So do I.

*Underground city appears

Shinji: Incredible! A real Geo-front!

# ‘Geo-frontis English word which was made in Japan. It means
#underground space which the people can use for living,
#manufacturing, etc. Because Japan is small, the development plan
#of underground space is studied.

Misato: That’s right. This is our secret base, Nerv Headquarters.
It’s also the foundation for the rebuilding of the world
and a fortress for the human race.


EYECATCHES


NEON GENESIS EVANGELION


NEON GENESIS EVANGELION EPISODE:1 ANGEL ATTACK

*Shinji and Misato on a moving walkway

Misato: That’s strange. I was sure this is the right way

#Japanese on the top means ‘Nerv Headquarters’. The handwriting
#on the map means ‘HERE!’ The handwritten ‘WCbeside the
#map means ‘lavatory/rest room’.

#Japanese on the top means ‘Nerv Headquarters’. The handwriting
#on the map means ‘HERE!’

Misato: I’d really rather not wear a skirt in here.
At any rate, where’s Ritsuko? Sorry that I’m not familiar with
this place.

Shinji: We’ve been by here before.

Misato: But don’t worrysystems exist to be used.

Announce: Chief of Project E at Section 1 of the Technical Department,
Dr. Akagi Ritsuko, Dr. Akagi Ritsuko. Please contact Captain
Katsuragi Misato at Section 1 of the Operations Department
immediately.

#Misato’s rank is ‘Ichi-iin Japanese.

#Japanese on the cylinder seems to mean ‘Air’.

*Ritsuko takes her wetsuit off.

Ritsuko: I’m amazed. She must have gotten lost again.

—-

* Ritsuko enters the elevator which Shinji and Misato took

Misato: Ah! Hhi, Ritsuko…

Ritsuko: What were you doing, Captain Katsuragi? Είμαστε μικρή και στα δύο χέρια
and time!

Misato: Συγνώμη…

Ritsuko: He’s the boy.

Misato: Yes, according to Malduck’s report, he’s theThird Children”.

* Apparently Gainax has a reason for usingChildreninstead ofChild”.

Ritsuko: Nice to meet you.

Shinji: Ah… yes.

Misato: He’s rather like his fatherneither are very sociable.

—-

*Gendo descending by lift

Gendo: Well, I trust you.

Fuyutsuki: They’re meeting for the first time in three years.

Male Voice: Sub-Commander, the target is moving again.

Fuyutsuki: WellRed alert! All hands to battle stations!

—-

*Shinji, Misato and Ritsuko coming up on the lift with a pink/red
background

Female Voice: Επαναλαμβάνω, red alert! All hands to battle stations!
Prepare for ground interception of the enemy.

Misato: You hear that?

Ritsuko: This is serious.

Misato: So, how is Unit-00?

Ritsuko: It’s outfitted with B-type equipment. It’s being frozen.

Misato: Will it really work? I’d heard you hadn’t managed that yet.

Ritsuko: The probability of it working is 0.001 percent. “09 σύστημα”
seemed like a good name for it.

Misato: You mean it won’t work, don’t you?

Ritsuko: Don’t be rude! The chance isn’t zero.

Misato: It’s still only a number. Anyway, sayingIt doesn’t work at
all…” won’t be much of an excuse.

*A boat going on the pink water

*Only a line of light coming through the entrance

*A sudden blackout

Shinji: Ah, it’s pitch dark.

*The big (ugly!) face of Evangelion appears before Shinji as lights snap on

Shinji: Ah, a faceA giant robot

Ritsuko: You won’t find this in the manual.

Shinji: Eh?

Ritsuko: This is the Multi-purpose Humanoid Fighting Machine EVANGELION,
which humanity has finally developed.

Shinji: This is Father’s work?

Gendo: That’s right.

*Gendo appears at the top of the room

Gendo: It’s been a long time.

Shinji: Father

Gendo: Μετακομίσουν.

Misato: Μετακομίσουν?! Unit-00 is being frozenYou aren’t kidding. Εσείς
mean that you’ll activate Unit-01?

Ritsuko: We have no other choice.

Misato: Wait a sec! We can’t let Rei board it. We have no pilots.

Ritsuko: One has just been delivered.

Misato: Are you serious?

Ritsuko: Ikari Shinji-kun, you will get into it.

Misato: But even in Ayanami Rei’s case, it took a full seven months for
her to synchronize with Eva.

Ritsuko: You can only sit in it and try. We would never expect more from you.

Misato: But

Ritsuko: At present, stopping the Angel’s attack has top priority.
Even if there is little potential for synchronizing with
Eva, we have no choice but to have someone board it. Understand,
Captain Katsuragi?

Misato: You may be right

Shinji: Father, why did you call me?

Gendo: For exactly the reasons you think.

Shinji: Then, you mean I should get into it and fight that thing I saw.

Gendo: Correct.

Shinji: No way! What are you talking about?! I’ve always thought you
didn’t want me!

Gendo: I called you now because I need you now.

Shinji: Why me…?

Gendo: Because no one else can.

Shinji: I can’t do this. I’ve neither seen nor heard of this before.
Why do you say I can?

Gendo: Listen to the explanations.

Shinji: Στο… I can’tIt’s impossible!

Gendo: If you’re going to do this, don’t waste time. Otherwise, leave!

*Many maintenance men anxiously stare at the scenery

*Angel attacks the ground above the Nerv Headquarters

Gendo: That thing seems to have found us.

Ritsuko: Shinji-kun, we have no time.

Misato: Board it.

Shinji: No way. After coming all that way, it’s ridiculous.

Misato: Shinji-kunWhy did you come here? Don’t run away, not from
your father and, above all, not from yourself.

Shinji: I understand. But, I don’t think I can do this!

Gendo: Fuyutsuki.

*Fuyutsuki on the screen

Gendo: Βασιλιάς–wake her.

Fuyutsuki: Is she available?

Gendo: She’s not dead at least.

Fuyutsuki: Understood.

Gendo: Βασιλιάς?

Βασιλιάς: Yes.

Gendo: The replacement turned out to be useless.

Gendo: Again.

Βασιλιάς: Yes.

Ritsuko: Αναμορφώσουν το σύστημα της μονάδας-01 for Rei! Restart!

Female Voice: Roger. Aborting current process and restarting.

Shinji: I’m unnecessary, just as I thought

*Βασιλιάς, on a hospital bed, is wheeled in.

* Angel attacks again

Shinji: Watch out!

*Eva protects Shinji with its right hand

Shinji: Ah!

Male Voice: Eva moved! What’s wrong with it?!

Male Voice: It tore off the binding attached to its right arm.

Ritsuko: That’s impossible! The entry plug has not yet been inserted.
It can’t move!

Misato: It reacted without the interfaceOr rather, did it protect
him…? He can do it!

*Shinji runs to Rei and holds her

*Rei is suffering in agony

Shinji: Don’t run away, don’t run away, don’t run away, don’t run
away, don’t run away
I’ll do itI’ll get into it.

—–

Staff: Freezing process has finished.

Staff: The binding on the right arm has been repaired.

Staff: Position is correct for docking in the cage.

Maya: The termination signal plug has been discharged.

Staff: Roger. Insert entry plug.

Operator: The plug has been secured.

Operator: Begin the first connection.

*Shinji in the entry plug (a cockpit)

Ritsuko: Commence entry plug LCL injection.

Shinji: Huh? What is this? Ah, ah, ah, uguh….

Ritsuko: It’s all right. After your lungs fill with LCL, it will directly
supply you with oxygen. You’ll get used to it soon.

Shinji: Fuah, guhahI feel sick

Misato: Bear it! You’re a man, aren’t you?!

Staff: Connect to the main power supply.

Staff: Transmit power to all circuits.

Staff: Roger.

Operator: Commencing second contact.

Operator: The connection to the A10-nerve is operational.

Ritsuko: Japanese has been fixed to the system as the fundamental
method for the control of Eva.
All initial contacts are set.

Maya: Connect the mutual lines. Synchronization rate is 41.3%.

Ritsuko: Incredible!

Maya: All harmonics values are normal. Everything is under control.

Ritsuko: It is going to work!

Misato: Ready to launch.

*Evangelion

Staff: Release the first lock bolt!

Staff: Released!

Staff: Remove the umbilical bridge!

Staff: Release the second lock bolt!

Staff: Remove the first, then second bindings.

Staff: Disengage the first through fifteenth safety locks.

Staff: Internal battery fully charged.

Staff: External power supply socket operational.

*Nerv Headquarters

Maya: Okay. Eva Unit-01 to the launching pad.

*Evangelion is ready to be launched.

Maya: Course clear. All green.

Ritsuko: It’s ready for launch.

Misato: Okay.
Not that it matters, right?

Gendo: Of course it does. We have no future unless we beat the Angels.

Fuyutsuki: Ikari, are you truly satisfied with this?

Misato: Launch!

*Angel walking in the city

*Eva appears on the ground

Misato: Shinji-kunCome back alive.

—-
Ending Theme Song

—-
Trailer: Eva defeats Angel, but this is only the beginning of everything.
Shinji runs away from his father and Misato’s pride makes
her decide to become his guardian. Next is ‘Unknown Ceilings’.
Of course, next time, service, service.

—-
End of Episode:1

Random pics
Find us on Facebook
Ads by Google
Ads by Google